[WSMDiscuss] 50 years after Barbarossa: Détente with Russia instead of Cold War 2.0.

Anders Romelsjö anders.romelsjo at hotmail.com
Tue Jun 22 13:01:34 CEST 2021


Tack för intressant och bra information. Skrev om det i morse: https://www.globalpolitics.se/en-mork-arsdag-i-ljus-midsommardag/


Hälsningar och Glad midsommar


Anders R
[https://www.globalpolitics.se/wp-content/uploads/2019/06/operation-Barbarossa-190622-II..jpg]<https://www.globalpolitics.se/en-mork-arsdag-i-ljus-midsommardag/>
Operation Barbarossa - En mörk årsdag i ljus midsommardag - Global Politics<https://www.globalpolitics.se/en-mork-arsdag-i-ljus-midsommardag/>
Denna artikel har jag fått av en läsare: “Tidigt på morgonen den 22 Juni 1941 öppnade den tyska armén Wehrmacht artillerield över den då 3000 km långa tysk-sovjetiska gränsen för att bana väg för sina styrkor som bestod av tre armégrupper.. Operation Barbarossa som var kodnamnet för invasionen var ursprungligen planerat att inledas den 15 Maj 1941 men då tyskarna var tvungna ...
www.globalpolitics.se

________________________________
Från: Tord Björk <tord.bjork at gmail.com>
Skickat: den 22 juni 2021 12:00
Till: Discussion list about emerging world social movement <Wsm-discuss at lists.openspaceforum.net>; No to NATO <no-to-nato at lists.riseup.net>; Europa <europa at asambleadelospueblos.org>
Ämne: 50 years after Barbarossa: Détente with Russia instead of Cold War 2.0.

This statement by Attac Germany is supported by Activists for Peace,
Swedish translation below.

Détente with Russia instead of Cold War 2.0.

Declaration of Attac Germany on the occasion of
the 80th anniversary of the German invasion of the Soviet Union

22 June marks the 80th anniversary of Nazi Germany's invasion of the
Soviet Union. From the beginning, this war - unlike the war in the
West - was planned as a racist war of extermination. In the strategic
planning of the Wehrmacht, the extermination of 50-60% of the "Slavic
subhumans" in the European part of the Soviet Union was intended, and
a further 15%-25% were to be expelled behind the Urals. The rest were
to be made into labour slaves of the "Aryan master race".

To psychologically prepare the German population for war, the
ideologies of the “Slavic sub humans” and the "Jewish-Bolshevik world
conspiracy" were propagated. German barbarism cost the lives of 27
million people in the Soviet Union. These atrocities must not be
forgotten or relativised. Even if the singularity of the Holocaust is
not in question, the war of extermination in the East, too, gives rise
to a moral and political responsibility for us today.

Today, this means accepting the principle of common security, as
practised in Willy Brandt's Ostpolitik, i.e. the principle that
security can only be achieved together and with consideration for the
security interests of the other side.

Today, this means an active policy of détente instead of NATO military
deployment at the Russian borders, arms race and Cold War.

Today, that means political dialogue to solve conflicts instead of
confrontation and to divide the world again into hostile camps.

Today, it means economic cooperation and good neighbourly relations
instead of sanctions. And it also means putting an end to build up
enemy images, depicting Russia as empire of evil by politicians and
many mainstream media. It means putting an end to the conceited
thinking in terms of superiority, that today resurrects in the guise
of "European values", for example when Brussels says "our soft power
is the best in the world" (former EU foreign representative Mogherini)
and German Foreign Minister Maas enthuses about "European patriotism".

Against the background of global problems such as the climate
catastrophe, the dramatic transformations in the international system,
the renewed danger of nuclear war due to the termination of arms
control agreements and new military technologies, as well as the
challenges posed by pandemics, growing poverty and increasing wealth,
a new Cold War is pure madness.

Attac Germany
Frankfurt/M. 21 June 2021

Swedish version:

Aktivister för fred stödjer tyska globala rättviserörelsen ATTAC:s
uttalande för avspänning vid årsdagen för Nazitysklands attack på
Sovjetunionen 22 juni 1941. Ett uttalande som stärker kampen för fred
på Jorden och fred med Jorden.:

Avspänning med Ryssland istället för kalla kriget 2.0.

Uttalande från Attac Tyskland i samband med
80-årsjubileet för den tyska invasionen av Sovjetunionen

Den 22 juni är det 80-årsjubileet för Nazitysklands invasion av
Sovjetunionen. Från början planerades detta krig - till skillnad från
kriget i väst - som ett rasistiskt utrotningskrig. I Wehrmachts
strategiska planering avsågs förintelsen av 50-60% av de "slaviska
untermenschen - lägre stående varelser" i den europeiska delen av
Sovjetunionen, och ytterligare 15% -25% skulle utvisas bakom Ural.
Resten skulle göras till arbetarslaver av den "ariska överlägsna
rasen".

För att psykologiskt förbereda den tyska befolkningen för krig spreds
ideologisk propaganda om de "slaviska underlägsna människornas" och
den "judisk-bolsjevikiska världskonspirationen". Tysk barbarism
kostade 27 miljoner människor livet i Sovjetunionen. Dessa grymheter
får inte glömmas bort eller relativiseras. Även utan att ifrågasätta
det unika med Förintelsen ger utrotningskriget i öst också anledning
för oss att ta ett moraliskt och politiskt ansvar idag.

Idag innebär detta att acceptera principen om gemensam säkerhet, som
den praktiseras i Willy Brandts Ostpolitik, dvs. principen att
säkerhet bara kan uppnås tillsammans och med hänsyn till den andra
sidans säkerhetsintressen.

Idag betyder detta en aktiv politik för avspänning istället för Natos
militära utplacering vid de ryska gränserna, vapenkapplöpning och
kallt krig.

Idag betyder det politisk dialog för att lösa konflikter istället för
konfrontation och för att dela upp världen igen i fientliga läger.

Idag betyder det ekonomiskt samarbete och goda grannförbindelser
istället för sanktioner. Och det innebär också att sätta stopp för att
bygga upp fiendebilder, som målas upp av politiker och många
massmedier av Ryssland som ett imperium av ondska. Det betyder att
sätta stopp för självgoda tankar om egen överlägsenhet, som idag
återuppstår i gestaltningen av "europeiska värderingar", till exempel
när Bryssel säger "vår mjuka kraft är den bästa i världen" (tidigare
EU: s utländska representant Mogherini) och Tysklands utrikesminister
Maas entusiasm över "europeisk patriotism".

I ljuset av globala problem som klimatkatastrofen, de dramatiska
omvandlingarna i det internationella systemet, den förnyade risken för
kärnvapenkrig på grund av uppsägningen av vapenkontrollavtal och ny
militär teknik, liksom de utmaningar som pandemier medför, växande
fattigdom och ökande rikedom är ett nytt kallt krig ren galenskap.

Attac Tyskland
Frankfurt / M. 21 juni 2021

Översatt av Aktivister för fred
Originaltext på engelska ovan.


Tord Björk

email: tord.bjork at gmail.com, skype: tordbjork, tel: +46 (0)722 15 16 90
address: Kyrkängsbacken 8, 14135 Huddinge, Sweden
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.openspaceforum.net/pipermail/wsm-discuss/attachments/20210622/d99f750f/attachment.htm>


More information about the WSM-Discuss mailing list